Şarkışla Notası ve Şarkı Sözleri

Şarkışla Türküsü

Grup Yorum Şarkışla Notaları türküye dair akorları öğrenebilmek son derecede basit bir biçimde gerçekleşebilecektir.

Şarkışla Notaları türküye dair notaları öğrenebilmek son derecede basit bir biçimde gerçekleşebilecektir. Kişilerin hem notalar hem de sözlere odaklanarak hareket etmelerine başlamaları için ilk olarak bu bilgileri temin etmeleri gerektiği de vurgulanan bir durum olarak ifade edilebilmektedir. Genel itibarıyla bu verilere erişmek isteyen herkesin aradıkları şartlara sahip olarak kendilerini gösterebilmeleri de an be an geçerli olabilecektir.

Her enstrümanla Şarkışla türküsünü çalabilmek isteyen kişilerin alıştırmaları yapmaları için bu bilgilere kolay yoldan erişmeleri de mümkün kılınmaktadır. Aynı zamanda da bu parçanın etkili bir performansa dahil edilmesi konusunda da yeterli bir başlangıç olarak ifade edilebilecek ve herkesin ilk tercihi olarak da görülebilecek konumda olabilecektir.

Bu türküyü öğrenebilmek son derecede basit bir biçimde gerçekleşecektir. Şarkışla adlı türküyü anında çalarak söyleyebilmek mümkün olmamasına rağmen bu türkünün kısa bir süre içerisinde öğrenilebilmesi gibi bir sonuca ulaşmak da notalar sayesinde söz konusu olabilecek düzeyde de etkisini gösterebilecektir. Her müzik aletiyle rahatlıkla çalınabilecek olan Şarkışla adlı türkünün solfej, nota ve sözlerine dair tüm bilgileri rahatlıkla edinebilmek gibi bir sonuç da ortaya konulabilecek düzeyde olacaktır.

Bu türküyü öğrenebilmek adına bu şekilde hareket edecek olan kişilerin her zaman aradıkları sonuçlara ulaşabilmeleri gibi bir durum da devamlı olarak görülebilecektir. Aynı zamanda da kişilerin her zaman istediği türde bir performans sergilemeleri de mümkün olmaktadır.

Şarkışla Nota

do re mi mi sol fa mi re ree re re (sarkıslaya dusurmesin oooyy)
do re mi mi sol fa mi re ree reee (allah sevdiği kulunu ooooyyy)
dore rere mi re do si re do si la do si si la la (gemerekte cevirmişler deniz gezmişin yolunuu ) 2x

Şarkışla Sözleri

yüreğimizin derinliklerine kök salmış bir çınardır kavgamız
ummana ulaşmak için coşkunca
yatağına sığmadan akan ırmaktır sevdamız
deniz’in, yusuf’un, hüseyin’in bileklerine kelepçe düşmüş
mahir’in o dağ yüreğine tarifi imkansız sızılar
bağrına saplanan hançerdir boyunlarımıza yağlanan urgan
ölüme sayılan günler özgürlüğü sayılsın diye
düştü yola mahir, bastı tetiğe
şarkışla’ya düşürmesin oy
allah sevdiği kulunu oy
gemerek’te çevimişler
deniz gezmiş’in yolunu
gemerek’te çevimişler
deniz gezmiş’in yolunu
gece elmalı’da kalmış oy
hamamcı ali’yi sormuş oy
uzatmalı itin biri
yusuf’u gaflette vurmuş
uzatmalı itin biri
yusuf’u gaflette vurmuş
n’olayıdım n’olayıdım oy
okur yazar olayıdım
deniz mahkemeye düşmüş
avukatı ben olaydım
Yusuf mahkemeye düşmüş
avukatı ben olaydım