Magusa Limanı – Kalimba Notaları

||:  3  4  5_  5_  6  5  6  7  5__7  1′  1’_  6  1′  7_  7  1′  6  7 5_  :||7  1′  6_  1’_  7_  1′  6  7  5_5  5  5  6  4  3  3  4  5  6  7  6  7_7  1′  6_  1’_  7_  1′  6  7  5_5  5  5  6  4  3  3____7  1′  1′  6  1’_  7  7_  1′  6  7  5_5  5  5  6  4  3  3  4  5  6  7  6  7_7  1′  6  6  1’_  7  7_ 1′  6  7  5_5  5  5  6  4  3  3____JPG NOTASI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir