Kış Masalı – Kalimba Notası

||:  7  1′  7  2  1′  7  6  5__  6_  7_adını dağlara yazdım yarim
6  7  6  1′  7  6  5  4___buğulu camlara kazdım
5  6  5  7  6  5  4  3__  4_  5_kışın masal dinlemek zor yarim
4  5  4  6  5  4  5  3___  :||hem ağladım hem anlattım
||:  2′  3′  2′  4′  3′  2′  1′  7__  1’_  2′gözyaşım kederden miydi yarim
1′  2′  1′  3′  2′  1′  2′  7___  :||çektiğim kaderden miydi
7  1′  7  2  1′  7  6  5__  6_  7_özledim gitme deseydim yarim
6  7  6  1′  7  6  5  4___bırakma etme deseydim
5  6  5  7  6  5  4  3__  4_  5_şimdi ardıma bakmazdım yarim
4  5  4  6  5  4  5  3___elini tutabilseydim

Magusa Limanı – Kalimba Notaları

||:  3  4  5_  5_  6  5  6  7  5__7  1′  1’_  6  1′  7_  7  1′  6  7 5_  :||7  1′  6_  1’_  7_  1′  6  7  5_5  5  5  6  4  3  3  4  5  6  7  6  7_7  1′  6_  1’_  7_  1′  6  7  5_5  5  5  6  4  3  3____7  1′  1′  6  1’_  7  7_  1′  6  7  5_5  5  5  6  4  3  3  4  5  6  7  6  7_7  1′  6  6  1’_  7  7_ 1′  6  7  5_5  5  5  6  4  3  3____JPG NOTASI

Fikrimin İnce Gülü – Kalimba Notaları

||:  2′  3′  4′  3’___  2′  3′  4′  3’___
3′  2′  1′  7  6   5  6  7
5  6  5  4  4  3  3___  :||
||: 2’__ 3′  3 ‘ 3__ 2′  3′  4’  3’___2′  3′  4′  4′  3′  3′  2′  2′  1′  1′ 7  1’___  :||||: 7  1’__  1′ 2′  7  6  6  5  67 6 5 4 3 2  4__  4  4  4 3  25  4  4 3  3___  :||


Dokuzuncu Senfoni – Kalimba Notaları

7  7  1′  2′  2′  1′  7  6
5  5  6  7  7_  6  6__
7  7  1′  2′  2′  1′  7  6
5  5  6  7  6_  5  5__
6  6  7  5  6  7 1′ 7  5
6  7 1′  7  6  5  6  2  7
7  7  1′  2′  2′  1′  7  6
5  5  6  7  6_  5  5__
JPG NOTASI

Yıldızların Altında – Kalimba Notaları

6  7  1′  2’_  1’_  4’__  3’__3′  4′  4′  3′  3′  2′  2′  1′  3′ ___2′  1′  7  1’_  2’_  3’__  1’__7  1′  2′  1′  3′  2′  1′  7  6___6’_  5’_  4’_  3’_  5’_  4′  4′  3′  3’_3′  4’_  3′  3′  2′  2’_  3’_  2′  1′  7  1’_2′  1′  7  1’_  2’_  3’__  1’__7  1′  2′  1′  3′  2′  1′  7  6___


Uzun İnce Bir Yoldayım – Kalimba Notaları

4  5  5_  4 3  2  4  3_ 2  2_  2_uzun ince bir yoldayım
6  5  6  4  5_  4 3  2  4  3_ 2  2_  2_
4  5  5_  4 3  2  4  3_ 2  2_  2_gidiyorum gündüz gece
6  5  6  4  5_  4 3  2  4  3_ 2  2_  2_
7  1′  1’_  1’_  1′  7_ 6  1′  7__bilmiyorum ne haldayım
7  6_  5  6_  6_  6  5  6  4  6  5__gidiyorum gündüz gece
5_  4 3  2  5  4__  4  3  3  2  4  3__gündüz gece gündüz gece
3  2_  1  3  2__  2____gündüz gece vay

Samanyolu – Kalimba Notaları

1’__  2’_ 1′ 7__ 1′  7  1′  6__sen kalbimin mehtabısın
7  6  7  5_____güneşisin
1’__  2’_ 1′ 7__ 1′  7  1′  6__sen ruhumun vazgeçilmez
7  6  7  5_____bir eşisin
||:  5__  6_  5  4  3____bir şarkısın sen
1′  2′  1′  7  5  6  7_____ömür boyu sürecek
6__  7_  6  5  4____dudaklarımdan
7  1′  6  5  4  5  3_____  :||yıllarca düşmeyecek

Ordu’nun Dereleri – Kalimba Notaları

es_  5  6  7_  7_  7_  2′  7  1’_  7  6ordu’nun dereleri
es_  7  1′  1′  7   1’_  7_ 7  6  7_ 6  5aksa yukarı aksa
es_  5  6  7  1′  7  7_ 7  6  7_ 6  5vermem seni ellere
es_ 5  6  6_  6_  7  6  5  4  5_ 4  3ordu üstüme kalksa
es  5  4  3  4  3__ 3____sürmelim aman

Plevne Marşı – Kalimba Notaları

||:  6  7  1′  7  6_  3’_  2′  1′  7  6  5_
6  7  1′  7  7  6  5  6  5  4  3  3____  :||
2  3  3_  3_  2  3  4  3  3__Tuna nehri akmam diyor
2  3  4  3  2  2  3  2  1  7  7____etrafımı yıkmam diyor
||:  7  1  6_  3_  2  1  7  6  5_şanı büyük Osman Paşa
6  7  1  7  7  6  5  6  5  4  3  2____  :||Plevne’den çıkmam diyor

Çav Bella – Kalimba Notaları

3  6  7  1′  6__  3  6  7  1′  6__
3  6  7  1’_  7  6  1’_  7  6  
3’_  3’_  3’_  2′  3′
4′  4′  4’__ 4′  3′  2′  4′  3′  3’__
3′  2′  1′  7_  3’_  1’_  2’_  3’___
4′ 4′  4’__ 4′  3′  2′  4′  3′  3’__
3′  2′  1′  7_  3’_  1’_  7_  6___