Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar – Do Re Mi Notaları

Bağlama notası burada
Gitar Notası Burada
||:  do re re_ la(i)__ la la_ la sib do la solla sol fa_ sol_ la_ sol sol__  :||||:  la_ sib do si la_ sol sol__ fa mi re do_fa_ fa mi fa mi sol mi re re__  :||||:  do re re_ la(i)__ la la_ la sib do la solla sol fa_ sol_ la_ sol sol__  :||si(i) do_ si do si di la fa sol_ fa mi re do_fa fa fa mi fa mi sol mi re re__la_ sib do si la_ sol sol__ fa mi re do_fa_ fa mi fa mi sol mi re re__


Tekir Do Re Mi Notaları – 1

Daha Fazla Çocuk Şarkısı İçin Buraya Tıklayın
Çocuk Şarkılarını Gitarda Çalmak İçin Buraya Tıklayın.
mi mi re re do__tekirim tekir
sol sol fa fa mi__doğuştan fakir
sol sol fa fa mi_ re solkarnı doyunca dünya
mi_ re_ do__vız gelir
mi mi re re do__sabahtan kalkar
sol sol fa fa mi__yüzünü yıkar
sol sol fa fa mi_ re solbu iş bitince bahçe-
mi_ re_ do__-ye çıkar

Çift Jandarma Do Re Mi Notaları

Daha Fazla Do Re Mi Nota İçin Buraya Tıklayabilirsiniz.
Gitar Notasına Buradan Ulaşabilirsiniz.
re_ re la_ la_ sol la sol | fa sol la_ sol la_ sol la solfa sol la_ sol la_ sol la sol | fa_ sol la sol sol___fa_ sol la sol_ fa mi_ | sol_ fa_ sol fa_ mi re_fa_ mi_ fa mi_ re do_ | re_ re_ sol__fa_ sol la sol_ fa mi_ | sol_ fa_ sol fa_ mi re_fa_ mi_ fa mi_ re do_ | re_ re_ re___mi fa sol_ la sol_ fa mi_ | sol_ fa_ sol fa_ mi re_fa_ mi_ fa mi_ re do_ | re_ re_ sol___mi fa sol_ la sol_ fa mi_ | sol_ fa_ sol fa_ mi re_fa_ mi_ fa mi_ re do_ | re_ re_ re___


Ordu’nun Dereleri – Kalimba Notaları

es_  5  6  7_  7_  7_  2′  7  1’_  7  6ordu’nun dereleri
es_  7  1′  1′  7   1’_  7_ 7  6  7_ 6  5aksa yukarı aksa
es_  5  6  7  1′  7  7_ 7  6  7_ 6  5vermem seni ellere
es_ 5  6  6_  6_  7  6  5  4  5_ 4  3ordu üstüme kalksa
es  5  4  3  4  3__ 3____sürmelim aman

Plevne Marşı – Kalimba Notaları

||:  6  7  1′  7  6_  3’_  2′  1′  7  6  5_
6  7  1′  7  7  6  5  6  5  4  3  3____  :||
2  3  3_  3_  2  3  4  3  3__Tuna nehri akmam diyor
2  3  4  3  2  2  3  2  1  7  7____etrafımı yıkmam diyor
||:  7  1  6_  3_  2  1  7  6  5_şanı büyük Osman Paşa
6  7  1  7  7  6  5  6  5  4  3  2____  :||Plevne’den çıkmam diyor

At Kadehi Elinden – Do Re Mi Notaları

||:  es mi fa sol si_ sol fa mi____bu gece son gecemiz
es_ lab lab lab lab sol fa sol lab____ acı günler yakında
es sol lab si do_ si do re____bir ömür böyle geçti
es do mib re do_ si lab sol____  :||olamadık farkında
||:  es mib re do si_ si do re___at kadehi elinden
es re do si lab lab si dobin parçaya bölünsün
es do re mib re_ do_ lab fa___dökülsün meyler yere
es mi fa sol si_ sol fa mi____  :||hatıralar gömülsün

Ben Çaya İndim – Do Re Mi Notaları

Bağlama
Jpg
sol sol mi fa sol fa remi fa mi do re re solsol la sol mi fa sol fa remi fa mi do re__sol sol mi fa sol fa remi fa mi do re re solsol la sol mi fa sol fa remi fa mi do re__JPG NOTASI
BEN ÇAYA İNDİM SÖZLERİ