Kış Masalı – Kalimba Notası

||:  7  1′  7  2  1′  7  6  5__  6_  7_adını dağlara yazdım yarim
6  7  6  1′  7  6  5  4___buğulu camlara kazdım
5  6  5  7  6  5  4  3__  4_  5_kışın masal dinlemek zor yarim
4  5  4  6  5  4  5  3___  :||hem ağladım hem anlattım
||:  2′  3′  2′  4′  3′  2′  1′  7__  1’_  2′gözyaşım kederden miydi yarim
1′  2′  1′  3′  2′  1′  2′  7___  :||çektiğim kaderden miydi
7  1′  7  2  1′  7  6  5__  6_  7_özledim gitme deseydim yarim
6  7  6  1′  7  6  5  4___bırakma etme deseydim
5  6  5  7  6  5  4  3__  4_  5_şimdi ardıma bakmazdım yarim
4  5  4  6  5  4  5  3___elini tutabilseydim

Jingle Bells Do Re Mi Notaları

Jingle BellsDo Re Mi Notaları
Gitar notası burada
mi mi mi_ | mi mi mi_ | mi sol do re | mi___


jingle bells jingle bells jingle all the wayfa fa fa fa | fa mi mi mi | mi re re mi | re_ sol_


oh what fun it is to ride in a one horse open sleighmi mi mi_ | mi mi mi_ | mi sol do re | mi___


jingle bells jingle bells jingle all the way

fa fa fa fa | fa mi mi mi | sol sol fa re | do___


oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh

sol(kalın) mi re do | sol___ | sol mi re do | la___


dashing through the snow n a one horse open sleighla fa mi re | si____ | sol(ince) sol fa re | mi____


through the fields we go laughing all the waysol mi re do | sol___ | sol mi re do | la___


bells on bob tail ring making spirits brightla fa mi re | si____ | sol(ince) sol fa re | do____


what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight


Sarı Gelin Do Re Mi Notaları

Sarı GelinDo Re Mi Notaları – Kolay Notası
es_ sol la_ la_ mi__ mi_ mi re_ re do re mi_erzurum çarşı pazar
mi_ fa mi re re do re mi_leylim aman aman
re_ mi re do do si do releylim aman aman
do_ re do si si la si do_leylim aman aman
si_ do la_ la____sarı gelin
es_ si do_ re re__ re do_ re do re mi_içinde bir kız gezer
es_ do re_ mi mi_nenen ölsün
mi_ fa mi re re do re mi_sarı gelin aman
re_ mi re do do si do resarı gelin aman
do_ re do si si la si do_sarı gelin aman
si_ do la_ la____suna yarim

Zeytinyağlı Yiyemem – Do Re Mi Notaları

es_ si si si_ si_zeytinyağlı
la# si do re do si la solyiyemem aman
sol_ do do si la sol fabasma da fistan
mi mi la la la sol la si la solgiyemem aman
sol_ do do si la sol fabasma da fistan
mi mi fa mi fa sol mi_giyemem aman
es_ si si si_ si_senin gibi
la# si do re do si la solcahile
sol_ do_ si la sol faben efendim
mi mi la la la sol la si la soldiyemem aman
sol_ do_ si la sol faben efendim
mi mi fa mi fa sol mi_diyemem aman
||:  sol_ do_ si la sol fakaldım duman içi
mi_ la_ la sol la si la soldağlarda
sol_ do do si la sol fasevgili yarim
mi mi fa mi fa sol mi_  :||nerelerde

Aşşahdan Gelirem – Do Re Mi Notaları

fa__ mi__ re_ sol re do_aşşahdan gelirem
fa__ mi__ re sol_ re__yüküm eriktir
fa__ mi__ re_ sol re do_eriğin dalları
fa__ mi__ re sol_ re__delik deliktir
fa__ mi__ re_ sol re do_bağlardan gelirem
fa__ mi__ re sol_ re__yüküm üzümdür
fa__ mi__ re_ sol re do_üzümün yaprağı
fa__ mi__ re sol_ re__düzüm düzümdür

Fikrimin İnce Gülü Do Re Mi Notaları

Fikrimin İnce GülüDo Re Mi Notaları
re mi fa | mi__ | re mi fa | mi__
mi re do si la_ | sol la si
sol la sol fa fa mi | mi__  :||
||: re_ mi | mi mi_ | re mi fa | mi__


fikrimin ince gülü

re mi fa | fa mi re | re do do si | do__  :||


gönlümün şen bülbülü

||: si do _ | do si la | la sol la | si la sol fa mi re


o gün ki gördüm seni

fa _ fa | fa mi re | sol fa fa mi | mi__  :||


yaktın ah yaktın beni

Selvi Boylum Al Yazmalım Do Re Mi Notaları

Gitar notası burada
||: la__ | sol fa# sol | mi__ | mi do mi
re__ | re_ si | do_ si | do re si la :||
si do re_ | mi re si | do_ si | do re si la
sol do si | do re si la | la_ mi re | re__
si do re_ | mi re si | do_ si | do re si la
sol do si | do re si la | la_____